Karty kredytowe obsługiwane są przez kanał płatności PayPal.
Płatność za pomocą kart kredytowych można dokonać za pomocą kanału płatności PayPal. »

Ważne! - Przelewy poza systemem płatności na stronie.
Przypominamy wszystkim, którzy dokonują płatności poza systemem, bezpośrednio na konto firmowe (numer w zakładce "Kontakt"), iż należy w tytule przelewu podać nazwę pakietu oraz adres e-mail z rejestracji w serwisie. Proszę również o sygnał o wpłacie mailem na lem(at)astroelliott.pl. »

Fan-page serwisu AstroElliottSurfing na FB!!!
Na Facebooku działa fan-page serwisu AstroElliottSurfing. Zapraszam do polubienia:) »
Z ostatniej chwili

Aktualności

Australijski Fraktal
2009-09-27 18:59

Witam,

Tekst ten jest niejako kontynuacją poszukiwań fraktali zapoczątkowanych na blogu „Fusy, czyli surfing na falach Elliotta”, niemniej stanowi odrębną całość, którą postaram się przełożyć na obecną sytuację rynkową oraz prognozę długoterminową przyszłych ruchów na rynkach finansowych.
Nie jest to czysta analiza falowa ale analiza na podstawie jednej z fundamentalnych zasad, na podstawie której cała koncepcja fal została zbudowana, a mianowicie na obserwacji faktu, że struktury rysowane na wykresach instrumentów finansowych mają charakter fraktali. Najczęściej są one zniekształcone i mało widoczne niemniej zdarzają się takie rynki i takie struktury, których kształt potwierdza w 100% tę tezę.

Do takich rynków należy z pewnością rynek akcji w Australii, gdzie indeks AS30, zwany zwyczajowo All Ordinarities, bardzo często kreśli struktury fraktalne. Być może powodem tego jest duże nasycenie spółkami wydobywczymi na tym rynku i jego korelacja z rynkiem surowców kopalnych. Powody są dla mnie mniej istotne, ważniejszym jest sam fakt i możliwość wykorzystania tego przy prognozowaniu przyszłych ruchów.

Popatrzmy na wykres pierwszy, gdzie mamy pokazany przykład podręcznikowego fraktala. Jak widzimy pierwszy z nich, mniejszy, był miniaturową kopią całego ruchu falowego z lat 89-91.

Drugi wykres to historyczny kurs indeksu w interwale miesięcznym. Widzimy dwie struktury bardzo podobne do siebie, które wg mnie można traktować jako fraktale. Mniejszy z nich, pokazujący załamanie rynków z 87 roku, może posłużyć za model, wg którego będziemy prognozowali ruchy w nadchodzących latach.

Obejrzyjmy go sobie dokładnie. Po załamaniu z 1987 roku rynek wyrysował korektę złożoną (w)(x)(y) by po roku 1991 rozpocząć kolejny cykl wzrostowy, zakończony w 2007 roku. Fala (w) zniosła podręcznikowo całą rozszerzoną falę piątą (5). Następnie wyrysowano trójfalową korektę tych spadków jako fala (x). Pierwszy jej segment – podfala A – doszła do poziomu nieco przekraczającego 38% zniesienia fali (w), by zawrócić do poziomu 23% zniesienia, a następnie wygenerować falę C, która nieco przekroczyła 50% zniesienia fali (w). Dopiero po tym cyklu została wygenerowana fala spadkowa (y) testująca dno wyznaczone falą (w) i po jego pozytywnym teście rozpoczął się nowy cykl wzrostowy.

Przekładając to na teraźniejszość, tu również mamy falę (w) znoszącą całą rozszerzoną falę (5), po czym wygenerowany został ruch korekcyjny, przekraczający 38% zniesienie. Ruch ten wypada oznaczyć jako A w (x). Obecnie więc należałoby się spodziewać spadkowej fali B, z zasięgiem do poziomu 23% zniesienia fali (w), a następnie wzrostowej fali C, kończącej korektę wzrostową (x), z zasięgiem nieco ponad 50% zniesienia.
Po jej zakończeniu przyszedłby czas na ponowne testowanie dna falą (y).

Odnosząc do do innych rynków możemy więc zakładać, że ruch od marca b.r. był dopiero pierwszym z sekwencji trzech fal korygujących spadki od 2007 roku. Obecnie spodziewać się należy fali korygującej wzrosty, a następnie trzeciego segmentu wzrostowego. Czytelnicy płatnej części serwisu mogą dokładnie to sobie odwzorować na prezentowanych analizach falowych poszczególnych rynków.

Ja pozwolę sobie sprawdzić za jakiś czas, czy fraktal jest respektowany i podzielić się obserwacjami z czytelnikami.


Pozdrawiam

LeM


< Wstecz