Karty kredytowe obsługiwane są przez kanał płatności PayPal.
Płatność za pomocą kart kredytowych można dokonać za pomocą kanału płatności PayPal. »

Ważne! - Przelewy poza systemem płatności na stronie.
Przypominamy wszystkim, którzy dokonują płatności poza systemem, bezpośrednio na konto firmowe (numer w zakładce "Kontakt"), iż należy w tytule przelewu podać nazwę pakietu oraz adres e-mail z rejestracji w serwisie. Proszę również o sygnał o wpłacie mailem na lem(at)astroelliott.pl. »

Fan-page serwisu AstroElliottSurfing na FB!!!
Na Facebooku działa fan-page serwisu AstroElliottSurfing. Zapraszam do polubienia:) »
Z ostatniej chwili

Systemy transakcyjne

Uwaga! Od 01.01.2020 usługa nie jest już oferowana. Niestety, po wyłączeniu trybu e-signal z programów z danymi giełdowymi, nie mam już jak zasilać programu, na którym pracują systemy.
Wszystkie informacje znajdujące się na stonie serwisu, a dotyczące systemów FW20, mają charakter historyczny.


Wyniki systemów w 2019.

/oba systemy grają maksymalnie dwoma pozycjami - 2 szt. zgodnie z trendem, 1 szt przeciw trendowi/

Miesiąc System 1 (pkt bez prowizji) System 3 (pkt bez prowizji)
styczeń 336
228
luty 0
103
marzec 86
131
kwiecień 28
26
maj 205
91
czerwiec 71
28
lipiec 118
128
sierpień 253 170
wrzesień -57 -1
październik 167
230
listopad 216
191
grudzień 135
56
Suma 1558 1381


Wyniki systemów w 2018.

/oba systemy grają maksymalnie dwoma pozycjami - 2 szt. zgodnie z trendem, 1 szt przeciw trendowi/

Miesiąc System 1 (pkt bez prowizji) System 3 (pkt bez prowizji)
styczeń 214 213
luty 101 -130
marzec 243 396
kwiecień 11
24
maj 153 167
czerwiec 394 414
lipiec 194 76
sierpień 292 321
wrzesień -97 -62
październik 440 407
listopad 388 210
grudzień 96 136
Suma 2429 2172

 

Pełna historia transakcji od 2009 roku znajduje się w raportach miesięcznych w dziale "Subskrypcja"

Wprowadzenie:

Po ponad trzech latach prób i doświadczeń oddaję w Państwa ręce trzy gotowe systemy transakcyjne – dwa na interwał godzinowy i jeden na interwał tygodniowy. Czwarty, na interwał dzienny (EOD), jest nadal w fazie prób, gdyż nie uzyskałem jak dotąd satysfakcjonujących rezultatów.

Podstawową zaletą wszystkich automatycznych systemów transakcyjnych jest wyeliminowanie, lub znaczne ograniczenie, ludzkich emocji przy grze kontraktowej. Te zaś, poza brakiem merytorycznego przygotowania, są jedną z głównych przyczyn ponoszenia strat.
Jest to również w pewnym sensie wada, gdyż ograniczają one przyjemność z gry jaką wielu graczy czerpie.

Zwracam na to uwagę gdyż z moich doświadczeń wynika, że nie każdy potrafi wykorzystać ich zalety. Nie każdy ma żelazną konsekwencję i „zero-jedynkową” osobowość aby beznamiętnie korzystać z ich sygnałów. 
Więcej! Moim zdaniem takie osoby to zdecydowana mniejszość. W większości przypadków posiadanie skutecznego i zyskownego systemu transakcyjnego nie przekłada się automatycznie na osiągane rezultaty. Przyczyny są różne, ale głównie jest to nuda w czasie gry, a przez to brak konsekwencji.
Rozwiązaniem problemu byłoby zautomatyzowanie transakcji ale, przy obecnej infrastrukturze oferowanej przez większość biur maklerskich, jest to niemożliwe. Nie można więc w zupełności wyeliminować czynnika ludzkiego.

To jest jeden z głównych powodów dla których zdecydowałem się na „upublicznienie” moich kilkuletnich prac. Bynajmniej nie bezinteresownie. Systemy godzinowe (i w przyszłości dzienny) będą, po okresie promocyjnym, objęte opłatą abonamentową. Natomiast system tygodniowy będzie oferowany bezpłatnie, jako forma promocji pozostałych systemów.
Dodatkowo, dla utrzymania skuteczności systemów w przyszłości, liczba stanowisk z dostępem do sygnałów płatnych będzie ograniczona do ok. 15 osób. Wynika to z ograniczonej płynności naszego rynku.

Szczegółowe opisy systemów znajdują się w menu „Opis systemów FW20”.


Wyniki systemów w 2017.

Miesiąc System 1 (pkt bez prowizji) System 3 (pkt bez prowizji)
styczeń 59 67
luty 175
216
marzec 182
160
kwiecień 132
242
maj 268
198
czerwiec 199
178
lipiec 116
59
sierpień 394
340
wrzesień -12
-11
październik 211
188
listopad 297
296
grudzień 184
84
Suma 2206 2017


Wyniki systemów w 2016.

Miesiąc System 1 (pkt bez prowizji) System 3 (pkt bez prowizji)
styczeń 80 187
luty 236 360
marzec 209 166
kwiecień 137 49
maj 173 170
czerwiec -191 -171
lipiec 158 166
sierpień 146 49
wrzesień 172 208
październik 147 163
listopad 160 185
grudzień 240 34
Suma 1667 1566


Wyniki systemów w 2015.

 

Miesiąc System 1 (pkt bez prowizji) System 3 (pkt bez prowizji)
styczeń 264 335
luty -7 28
marzec 166 111
kwiecień 106 122
maj 66 64
czerwiec 371 298
lipiec 246 301
sierpień 494 472
wrzesień 255 129
październik 137 104
listopad 238 220
grudzień 182 345
Suma 2563 2529

Wyniki systemów w 2014.

 

Miesiąc System 1 (pkt bez prowizji) System 3 (pkt bez prowizji)
styczeń 244 190
luty 307 314
marzec 183 284
kwiecień 124 145
maj 211 189
czerwiec 122 66
lipiec 192 105
sierpień 294 269
wrzesień 200 205
październik 91 221
listopad 67 128
grudzień 237 232
Suma 2272 2348


Pozdrawiam

LeM

ystemu dziennego), a następnie weryfikowana kwartalnie.
Miesiąc System 1 (pkt bez prowizji) System 3 (pkt bez prowizji)
styczeń 80 187
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Suma 80 187