Karty kredytowe obsługiwane są przez kanał płatności PayPal.
Płatność za pomocą kart kredytowych można dokonać za pomocą kanału płatności PayPal. »

Ważne! - Przelewy poza systemem płatności na stronie.
Przypominamy wszystkim, którzy dokonują płatności poza systemem, bezpośrednio na konto firmowe (numer w zakładce "Kontakt"), iż należy w tytule przelewu podać nazwę pakietu oraz adres e-mail z rejestracji w serwisie. Proszę również o sygnał o wpłacie mailem na lem(at)astroelliott.pl. »

Fan-page serwisu AstroElliottSurfing na FB!!!
Na Facebooku działa fan-page serwisu AstroElliottSurfing. Zapraszam do polubienia:) »
Z ostatniej chwili

Kalendarium

Kalendarium na tydzień 38'09
2009-09-13 21:28

14
Poniedziałek
G
P
W
  Interferie
Publikacja jednostkowego raportu rocznego.
  CIECH
NWZA w sprawie zmian w radzie nadzorczej.
  Artman
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego.
  Voltex
Publikacja ceny emisyjnej akcji serii C spółki.
  Action
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego.

P
O
L
S
K
A
  Podaż pieniądza
Publikacja danych o podaży pieniądza M3 i czynnikach jego kreacji za sierpień 2009 roku.
  Przetarg bonów skarbowych
Ministerstwo Finansów zaoferuje na przetargu bony skarbowe 52-tygodniowe o wartości 800-1.000 mln zł.
15
Wtorek
G
P
W
  Trakcja Polska
Wypłata 0,10 zł dywidendy na akcję.
  Tell
Dzień wypłaty 0,5 zł dywidendy na akcję.
  Orco Property Group
NWZA w sprawie emisji akcji skierowanej do Colony Capital, dalszym istnieniu spółki i buy-backu.
  Ipopema Securities
Dzień ustalenia prawa do 0,34 zł dywidendy z zysku za 2008 r.
  Voltex
Początek przyjmowania zapisów i wpłat na akcje spółki w transzy małych inwestorów.
  Tesgas
Ostatnie notowania na NewConnect 1,3 mln praw do akcji serii D.

P
O
L
S
K
A
14:00 Ceny towarów i usług
Publikacja wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2009 r.

Ś
W
I
A
T
14:30 USA
Publikacja danych na temat inflacji cen producentów (PPI) za sierpień. Poprzednia wartość: -0,9%. Oczekiwania: 0,8%.
14:30 USA
Publikacja danych o dynamice sprzedaży detalicznej bez wliczania sprzedaży samochodów (Retail Sales ex auto) za sierpień. Poprzednia wartość: -0,6% m/m. Oczekiwania: 0,5%.
14:30 USA
Publikacja danych o inflacji bazowej cen producentów (core PPI) w sierpniu. Poprzednia wartość: -0,1%. Oczekiwania: 0,1%.
14:30 USA
Publikacja danych o dynamice sprzedaży detalicznej (Retail Sales) za sierpień. Poprzednia wartość: -0,1% m/m. Oczekiwania: 1,6% m/m.
16:00 USA
Publikacja danych na temat dynamiki zapasów firm (Business Inventories) za lipiec. Poprzednia wartość: -1,1%. Oczekiwania: -0,8%.
16
Środa
G
P
W
  Polimex Mostostal Siedlce
Dzień wypłaty 1 grosza dywidendy.
  Suwary
Koniec przyjmowania zapisów w ogłoszonym przez Amhil Europa wezwaniu do sprzedaży 470.190 akcji Suwar, dających 56,03 proc. głosów na WZA po 41,40 zł za sztukę.
  Tesgas
Wprowadzenie do obrotu na NC 0,75 mln akcji serii B i 1,3 mln akcji serii D.
  PA Nova
WZA w sprawie emisji akcji serii E oraz zmiany statutu.

P
O
L
S
K
A
14:00 Rynek pracy
Publikacja danych na temat przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2009 r.

Ś
W
I
A
T
13:00 USA
Publikacja danych o wielkości napływu kapitałów netto do Stanów Zjednoczonych za lipiec. Poprzednia wartość: -31,2 mld $.
14:30 USA
Publikacja danych na temat inflacji bazowej (CPI core) za sierpień. Poprzednia wartość: 0,1% m/m. Prognoza: 0,1% m/m.
14:30 USA
Publikacja danych na temat inflacji (CPI) za sierpień. Poprzednia wartość: 0,0% m/m. Prognoza: 0,4% m/m.
15:15 USA
Publikacja danych o wykorzystaniu mocy produkcyjnych (Capacity Utilization) za sierpień. Poprzednia wartość 68,5%. Oczekiwania: 69,1%.
15:15 USA
Publikacja danych o dynamice produkcji przemysłowej (Industrial Production) za sierpień. Poprzednia wartość 0,5%. Prognoza 0,7%.
16:30 USA
Publikacja danych na temat zapasów paliw w USA za ostatni tydzień. Wartość poprzednia: -5.910 tys.
17
Czwartek
G
P
W
  Mennica
NWZA o emisji obligacji.
  Mostostal Płock
Dzień wypłaty 4,25 zł dywidendy na akcję.
  Mostostal Płock
Dzień wypłaty 4,25 zł dywidendy na akcję.
  Introl
NWZA o częściowym rozwiązaniu kapitału rezerwowego i wypłacie dywidendy.
  Cersanit
NWZA o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji.
  Hyperion
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
  Hyperion
WZA w sprawie zmian w radzie nadzorczej.
  Bank BPH
Koniec przyjmowania zapisów w ogłoszonym przez GE Money wezwaniu do sprzedaży 34,1 proc. akcji BPH. Cena w wezwaniu wynosi 42 zł za jedną akcję.
  Cersanit
WZA w sprawie zmiany statutu spółki.
  Enea
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.

P
O
L
S
K
A
14:00 Produkcja przemysłowa
Publikacja danych na temat dynamiki produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w sierpniu 2009 r.
14:00 Budownictwo mieszkaniowe
Publikacja danych na temat budownictwa mieszkaniowego w okresie I-VIII 2009 r.
14:00 Wskaźniki cen produkcji
Publikacja wskaźników cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2009 r.

Ś
W
I
A
T
  ECB
Posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego
14:00 Szwajcaria
Posiedzenie Rady Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB) - decyzja o poziomie stóp procentowych. Dotychczasowy poziom głównej stopy procentowej: 0,25%.
14:30 USA
Publikacja danych o nowych podaniach o zasiłki dla bezrobotnych za ostatni tydzień (Initial Claims). Poprzednia wartość: 550 tysięcy.
14:30 USA
Publikacja danych na temat liczby i dynamiki zmian rozpoczętych inwestycji budowlanych (Housing Starts) za sierpień. Poprzednia wartość: 581 tys. Prognoza: 588 tys.
14:30 USA
Publikacja liczby pozwoleń wydanych na budowę domów (Building Permits) za sierpień. Poprzednia wartość: 564 tys. Oczekiwania: 570 tys.
16:00 USA
Publikacja indeksu nastrojów Banku Rezerwy Federalnej w Filadelfii (Philadelphia Fed) za luty. Poprzednia wartość: 4,2 pkt. Oczekiwania: 5,5 pkt.
18
Piątek
G
P
W
  Kruszwica
Proponowany dzień ustalenia prawa do 3 zł dywidendy na akcję.
  Hydrotor
Dzień ustalenia prawa do 1,8 zł dywidendy na akcję.
  Voltex
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje spółki w transzy małych inwestorów.
  Stalprofil
Dzień ustalenia prawa do 0,11 zł dywidendy na akcję. Wypłata dywidendy nastąpi 8 października.
  Alumast
NWZA zdecyduje o dalszym istnieniu spółki.

P
O
L
S
K
A
14:00 Rynek ubezpieczeń
Publikacja wyników finansowych towarzystw ubezpieczeniowych w I półroczu 2009 r.
14:00 Produkty rolne
Publikacja danych na temat cen produktów rolnych w sierpniu 2009 r.

< Wstecz