Karty kredytowe obsługiwane są przez kanał płatności PayPal.
Płatność za pomocą kart kredytowych można dokonać za pomocą kanału płatności PayPal. »

Ważne! - Przelewy poza systemem płatności na stronie.
Przypominamy wszystkim, którzy dokonują płatności poza systemem, bezpośrednio na konto firmowe (numer w zakładce "Kontakt"), iż należy w tytule przelewu podać nazwę pakietu oraz adres e-mail z rejestracji w serwisie. Proszę również o sygnał o wpłacie mailem na lem(at)astroelliott.pl. »

Fan-page serwisu AstroElliottSurfing na FB!!!
Na Facebooku działa fan-page serwisu AstroElliottSurfing. Zapraszam do polubienia:) »
Z ostatniej chwili

Kalendarium

Kalendarium na tydzień 39'09
2009-09-20 19:33

20
Niedziela
21
Poniedziałek
G
P
W
  Techmex
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
  Bank BPH
Koniec przyjmowania zapisów w ogłoszonym przez GE Money wezwaniu do sprzedaży 34,1 proc. akcji BPH. Cena w wezwaniu wynosi 56,50 zł za jedną akcję.
  PCC Intermodal
Rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu.
  Virtual Vision
Ostatnie notowanie akcji z prawem poboru.
  Pol-Aqua
Koniec przyjmowania zapisów w ogłoszonym przez Dragados wezwaniu do sprzedaży 18.021.846 akcji Pol-Aquy, co stanowi 65,53 proc. akcji i głosów na WZA. Cena w wezwaniu wynosi 27 zł za jedną akcję.
  PKO BP
Ostatnie notowanie akcji z prawem do dywidendy w wysokości 1 zł na akcję.
  Voltex
Przydział akcji serii C spółki.

P
O
L
S
K
A
  Waluty obce
Publikacja danych o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych za sierpień 2009 r.
  Przetarg bonów skarbowych
Ministerstwo Finansów zaoferuje na przetargu bony skarbowe 52-tygodniowe o wartości 800-1.000 mln zł.

Ś
W
I
A
T
16:00 USA
Publikacja wskaźników wyprzedzających koniunktury (The Conference Board Leading Indicators) za sierpień. Poprzednia wartość: 0,6%. Oczekiwania 0,7%.
22
Wtorek
G
P
W
  Energomontaż Południe
Wznowienie NWZA z 4 września.
  Kogeneracja
Dzień ustalenia prawa do 2,05 zł dywidendy na akcję. Wypłata dywidendy nastąpi 13 października.
  Kredyt Inkaso
Dzień wypłaty 0,9 zł dywidendy na akcję.
  Pegas
Dzień ustalenia prawa do 0,9 euro dywidendy.

P
O
L
S
K
A
  RPP
Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej
14:00 Koniunktura w gospodarce
Publikacja danych na temat koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach we wrześniu 2009 r.

Ś
W
I
A
T
16:00 USA
Publikacja indeksu cen nieruchomości FHFA (FHFA US Housing Price Index) za lipiec. Poprzednia wartość: 0,5%. Prognoza: 0,5%.
23
Środa
G
P
W
  PKO BP
Proponowany dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D nowej emisji.
  PCC Intermodal
Zakończenie procesu budowy księgi popytu.

P
O
L
S
K
A
  Przetarg obligacji
Ministerstwo Finansów zaoferuje na przetargu obligacje dwudziestoletnie stałoprocentowe o wartości 1.000-2.000 mln zł.
14:00 Zarobki w rolnictwie
Publikacja danych na temat przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2008 r.

Ś
W
I
A
T
16:30 USA
Publikacja danych na temat zapasów paliw w USA za ostatni tydzień. Wartość poprzednia: -4.73 mln.
20:15 USA
Posiedzenie komitetu FOMC Rezerwy Federalnej - decyzja o poziomie stóp procentowych. Analitycy przewidują pozostawienie głównej stopy procentowej bez zmian w przedziale 0%-0,25%.
24
Czwartek
G
P
W
  Bumech
NWZA w sprawie zmian w statucie i regulaminie WZA oraz powołania członka rady nadzorczej.
  Stalprofil
NWZA w sprawie zmian w radzie nadzorczej.
  PKO BP
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2009.
  Orco Property Group
WZA obligatariuszy.
  PKO BP
Dzień ustalenia prawa do 1 zł dywidendy na akcję.
  Stalprodukt
Wypłata 8 zł dywidendy na akcję.

Ś
W
I
A
T
14:30 USA
Publikacja danych o nowych podaniach o zasiłki dla bezrobotnych za ostatni tydzień (Initial Claims). Poprzednia wartość: 545 tys.
16:00 USA
Publikacja wielkości/dynamiki sprzedaży domów na rynku wtórnym (Existing Home Sales) za sierpień. Poprzednie wartości: 5,24 mln. Prognozy: 5,33 mln.
25
Piątek
G
P
W
  Próchnik
NWZA zdecyduje o emisji do 24.496.091 akcji serii H z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
  Betacom
WZA

P
O
L
S
K
A
14:00 OFE i PTE
Publikacja wyników finansowych otwartych funduszy emerytalnych i Powszechnych Towarzystw Emerytalnych S.A. w I półroczu 2009 r.
14:00 SKOK
Publikacja wyników finansowych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za I półrocze 2009 r.

Ś
W
I
A
T
14:30 USA
Publikacja danych o dynamice zamówień na dobra trwałe (Durable Orders) za sierpień. Poprzednia wartość: 5,1% m/m. Oczekiwania: 1% m/m.
15:55 USA
Publikacja zrewidowanych danych indeksu nastrojów konsumentów (Michigan Sentiment) za wrzesień. Poprzednia wartość: 70,2 pkt. Oczekwiania: 70 pkt.
16:00 USA
Publikacja danych o wielkości i dynamice zmian sprzedaży nowych domów (New Home Sales) za sierpień. Poprzednia wartość: 433 tys. Oczekiwania: 440 tys.
26
Sobota

< Wstecz