Karty kredytowe obsługiwane są przez kanał płatności PayPal.
Płatność za pomocą kart kredytowych można dokonać za pomocą kanału płatności PayPal. »

Ważne! - Przelewy poza systemem płatności na stronie.
Przypominamy wszystkim, którzy dokonują płatności poza systemem, bezpośrednio na konto firmowe (numer w zakładce "Kontakt"), iż należy w tytule przelewu podać nazwę pakietu oraz adres e-mail z rejestracji w serwisie. Proszę również o sygnał o wpłacie mailem na lem(at)astroelliott.pl. »

Fan-page serwisu AstroElliottSurfing na FB!!!
Na Facebooku działa fan-page serwisu AstroElliottSurfing. Zapraszam do polubienia:) »
Z ostatniej chwili

Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Słownik:

Usługodawca: Astroelliott Ltd., 5 London Road, London SW179JR, company number: 09020262

Usługobiorca: osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług serwisu Astroelliottsurfing.

1. W celu skorzystania z usług serwisu należy zarejestrować się w serwisie, podając niezbędne dane (imię, nazwisko, adres e-mail i opcjonalnie nr telefonu i dane do FV), oraz zakupić jeden z oferowanych pakietów usług.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwia korzystanie z płatnych usług serwisu.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez firmę prowadzącą serwis Astroelliottsurfing w celu:

-administrowania stroną www.astroelliott.com

-wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym także w zakresie postępowania reklamacyjnego,

-marketingu bezpośredniego usług Usługodawcy, w tym organizowania konkursów i promocji.

3. Żadne dane osobowe, do żadnych celów, nie są sprzedawane, przekazywane, udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjątkiem, gdy Usługodawca jest zobowiązany do przekazania danych na uprawnione żądanie organów państwowych i samorządowych na podstawie i w trybie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub przetworzenia płatności on-line za zakupione usługi.

4. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Każdy może usunąć swoje dane.

5. Brak wykupienia usługi przez okres 12 miesięcy od daty ostatniego zakupu skutkuje automatycznym usunięciem danych osobowych z bazy danych. Zakup usług po tym okresie wymaga ponownej rejestracji w serwisie Astroelliottsurfing.

6. W celu zapewnienia poufności danych osobowych została wdrożona Polityka Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie stron www Usługodawcy.

7. Usługobiorca może poinformować Usługodawcę o zmianie danych poprzez kontakt na adres e-mail: lem(at)astroelliott.pl.

8. Administratorem danych osobowych jest firma Astroelliott Ltd., 5 London Road, London SW179JR, company number: 09020262.